Energetický plán, koncepce Smart City, energetická politika a další strategické dokumenty

Grafy a obrázky

Příklad databáze s přehledem budov a zařízení (zdroj: PORSENNA o.p.s.)

Příklad databáze se zásobníkem opatření (zdroj: PORSENNA o.p.s.)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.