Hodnocení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Grafy a obrázky

Ukázka pocitové mapy (zdroj: Pocitová mapa KARLOVEJ VSI, odkaz: https://mapy-karlovaves.hub.arcgis.com/app/cd71df094c454b22992a6dca7430690a)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.