Fotovoltaické systémy, část 3

Grafy a obrázky

Odběr elektřiny v administrativní budově v průběhu roku (zdroj: diportal ZSDIS)

Maximální a minimální odebírané příkony v administrativní budově (zdroj: diportal ZSDIS)

Odběr elektřiny v domově sociálních služeb v průběhu roku (zdroj: diportal ZSDIS)

Maximální a minimální odebírané příkony v domově sociálních služeb (zdroj: diportal ZSDIS)

Odběr elektřiny ve škole v průběhu roku (zdroj: diportal ZSDIS)

Maximální a minimální odebírané příkony ve škole (zdroj: diportal ZSDIS)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.