Fotovoltaické systémy, část 2

Grafy a obrázky

Nutné rozestupy panelů s náklonem (zdroj: Jarás: Opatrenie-Inštalácia strešnej FVE)

SOLARGIS (zdroj: PORSENNA)

Globální horizontální záření (zdroj: GeoModel Solar s.r.o.)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.