Fotovoltaické systémy, část 1

Grafy a obrázky

Ostrovní systém zapojení (s přídavným generátorem elektrické energie) (zdroj: Alternativní energie pro váš dům, 2003)

Schéma systému se zapojením do rozvodné sítě (zdroj: Alternativní energie pro váš dům, 2003)

Natočení panelů a účinnost (zdroj: Jarás: Opatrenie-Inštalácia strešnej FVE)

Energetické zisky v závislosti na sklonu a orientaci (zdroj: Jarás: Opatrenie-Inštalácia strešnej FVE)
Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.