Příklady energetickách optimalizací

u renovací a novostaveb, část 2

Grafy a obrázky

Soustava pro ohřev TV ze solárních panelů (zdroj: Ing. Milan Jarás: Energetický audit MŠ Okružná v Trnave, 2018)

Schéma vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla (zdroj: Ing. Milan Jarás: Energetický audit MŠ Okružná v Trnave, 2018)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.