Akční plán

pro udržitelnou energetiku a klima

Grafy a obrázky

SE(C)AP Chrudim – závazek snížení CO2 (zdroj: SE(C)AP Chrudim)

Procentuální členění přínosů ve formě úspor CO2 (zdroj: Klimatický plán hl. m. Prahy)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.