Chytré veřejné osvětlení

Grafy a obrázky

Chytré veřejné osvětlení komunikuje prostřednictvím rozvaděče s dohledovým pracovištěm, odesílá informace o činnosti nebo poruchách (zdroj: PORSENNA o.p.s.)
Příklad osvětlovací soustavy s dynamickou regulací světelného toku během doby s výrazným poklesem intenzity dopravy (zdroj: PORSENNA o.p.s.)
Snížení spotřeby elektrické energie statickou regulací dle předem naprogramovaného harmonogramu pro letní a zimní období (zdroj: PORSENNA, 2017)

Snížení spotřeby elektrické energie regulací na základě hustoty dopravy (zdroj: PORSENNA, 2017)

Příklad činnosti dynamicky řízené osvětlovací soustavy na základě vyhodnocování aktuálního výskytu účastníků provozu a naučeného algoritmu řízení (zdroj: PORSENNA, 2017)

Kumulativní výdaje osvětlovacích soustav (zdroj: Malý, 2019)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.