Moderní technologie, část 2

Grafy a obrázky

Mapa vytipovaných objektů města Hlohovec (zdroj: Mesto Hlohovec)

Grafické rozhraní systému energetického managementu (zdroj: KOOR s.r.o.)

Závislost koncentrace CO2 na počtu registrovaných pohybů osob v místnosti (zdroj: https://automatizace.hw.cz/vyuziti-technologii-iot-pro-energeticky-management-budov.html)

Denní spotřeba plynu v závislosti na venkovní teplotě / modrá = pracovní doba, oranžová = mimo pracovní dobu (zdroj: https://automatizace.hw.cz/vyuziti-technologii-iot-pro-energeticky-management-budov.html)

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.