Moderní technologie

Grafy a obrázky

Struktura sítě NAS (zdroj: Maath Al-Jariri, Network Attached Storage (NAS), k dispozici
online: http://info300.net/maljariri/Brief1.html)

Struktura sítě SAN (zdroj: Maath Al-Jariri, Network Attached Storage (NAS), k dispozici
online: http://info300.net/maljariri/Brief1.html)

Využití cloudového systému v Smart Meteringu (zdroj: Department of Energy & Climate Change, United Kingdom government)
Schematické znázornění řešení (zdroj: Smart riešenie monitorovania spotreby energie v meste Hlohovec, Štúdia uskutočniteľnosti, Energy Centre Bratislava s.r.o., 2019)
Tento projekt je součástí Evropské iniciativy v oblasti klimatu (EUKI). EUKI je nástroj financování projektu německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU). Soutěž EUKI o projektové nápady realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Je zastřešujícím cílem EUKI podporovat spolupráci v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem snižování emisí skleníkových plynů.