• Definice klimaticko-energetického managementu (KEM)
  • Implementace KEM v kostce
  • Příklady z praxe – Německo

Experti: Petr Daniš, Jaroslav Klusák, Vítězslav Malý, Miroslav Šafařík